Thông tin

Khi cần mua hàng vui lòng liên hệ

ICQ : 712953423

email : chiasemienphi.in@gmail.com

bên mình chỉ sử dụng 2 thông tin liên lạc này để giao dịch , mọi giao dịch phát sinh từ địa chỉ khác bên mình không chịu trách nhiệm .